צור קשר
"עדכון" לחובת העדכון על קבלת תקבולים ישירות לידי הזוכה, לשם מה? - על תכלית הוספת סעיפים 19א-19ב לחוק ההוצאה לפועלמאת: עוה"ד מיליס יואב    תאריך פרסום: 30/08/2012
אלו תועלות מחד ואלו קשיים מאידך יתכן בעקבות הטלת החובה על הזוכה לעדכן את תיק ההוצאה לפועל בתקבולים המתקבלים אצלו? לרבות קביעת סנקציה? על אלה ועוד - בעקבות תיקון 35 לחוק ההוצאה לפועל - במאמר דלהלן
קרא עוד >>
על סעיף 76 לחוק ההוצאה לפועל לאחר תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועלמאת: עוה"ד מיליס יואב    תאריך פרסום: 01/07/2009
באיזו מידה ישפיע שינויו של סעיף 76 לחוק ההוצאה לפועל על יעילות הגבייה של חובות לפי חוק ההוצאה לפועל? זו השאלה שבמרכז רשימה זו, ואנסה לענות עליה מתוך השוואת סעיף 76 לחוק ההוצאה לפועל לפני תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל והפסיקה שנהגה לפיו, לבין המצב החוקי כיום – לאחר תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל – כפי שהיא עולה מכוונת המחוקק.
קרא עוד >>
על סף השינוי בהלכת אילתית?מאת: עוה"ד מיליס יואב    תאריך פרסום: 10/06/2007
ענינו של מאמר זה הנה בחינתה של החלטת כב' הרשמת לושי-עבודי איריס מיום 25.2.07 בענין מזרחי אלה (הזוכה) נ. ש.ל. קרדיולוגי (החייבת) ובנק המזרחי (צד ג' – המשיב). [לחץ כאן לעיון בהחלטה באתר משרד עוה"ד מיליס יואב]. במאמר זה אנסה לבחון את השאלה: באיזו מידה החלטתה של כב' הרשמת לושי-עבודי הנה החלטה תקדימית במובן זה שהיא מציבה הלכה חדש ו/או רף חדש וגבוה יותר לבנקים המקבלים צווי עיקול חדשות לבקרים? האם האופן שבו הגיעה כב' הרשמת לושי-עבודי להחלטה היה נכון? במילים אחרות, האם החלטתו של ראש ההוצאה לפועל בענין קרדיולוגי הנה החלטה הנכונה לנסיבות המקרה הספיציפי שהובא בפני ראש ההוצאה לפועל (ולמקרים זהים או דומים ביותר למקרה הנדון) או שמא ניתן לתת לה תחולה רחבה יותר? על שאלה זו, ננסה לענות תוך בחינת מס' סוגיות משנה שנדונו בהחלטה ו/או עולות ממנה
קרא עוד >>
מערכת ההוצאה לפועל בראי מספרי שנת העבודה 2004מאת: עוה"ד מיליס יואב    תאריך פרסום: 03/11/2005
המאמר מספק נקודת מבט כללית על משמעותם של נתונים שונים (לרבות נתונים השוואתיים) משנת 2004 ביחס למערכת ההוצאה לפועל ומנסה לעורר דיון, לאור הנתונים, בסוגיה האם מערכת ההוצאה לפועל ממלאת את ייעודה ככלי חוקי לגביית חובות, ואלו שינויים, אם בכלל, ראוי לעשות בה על מנת לייעל את תפקודה. המאמר אינו מתיימר, והקורא לא יוכל להסיק מסקנה פרטנית, למידת כדאיות נקיטת הליכי הוצאה לפועל במקרה ספיציפי, ולקורא זה מומלץ להתייעץ עם עו"ד המתמחה בתחום בהתאם לנסיבות המקרה הספיציפי שלו. המסקנה הבולטת העולה מניתוח הנתונים במאמר, כי גם מידת ההצלחה המועטה שיש למערכת במתכונתה היום מבוססת בעיקרה על רצונו של החייב ופחות על יעילות המערכת וההליכים הננקטים במסגרתה.
קרא עוד >>
הצעת חוק ההוצאה לפועל, (תיקון והוראת שעה), התשס"ו – 2006מאת: עוה"ד מיליס יואב    תאריך פרסום: 10/06/15
הצעת החוק מרחיקת לכת בהיבטים רבים, ולגבי חלק מהחובות (אלו הנראים בעיניה כנמוכים יחסית) היא הופכת את לשכת ההוצאה לפועל מפאסיבית לאקטיבית. ביקורת מורחבת על הצעת החוק תוצג בהמשך. מובא בזה תזכיר הצעת החוק לעיון מבקרי האתר. אשמח לקבל הערות לתזכיר הצעת החוק. לעיון בתזכיר הצעת החוק לחץ על הקישור להורדת הקובץ בהמשך.
קרא עוד >>